Αντικείμενο

Η πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων που ως κεντρικό στόχο και σκοπό έχουν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων παραγωγικών μονάδων, που θα παράγουν, συσκευάζουν, τυποποιούν και προωθούν το προϊόν, δηλαδή τον ασκόλυμπρο. Είναι προφανές ότι για την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου κομβικό σημείο είναι η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης μιας παραγωγικής μονάδας και του σχετικού κόστους παραγωγής.

Παραδοτέα

  • Επιχειρηματικό σχέδιο
  • Σχέδιο προώθησης προϊόντων
  • Οδικός χάρτης προς μια πλήρης μονάδα
  • Επαφές και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς