Αντικείμενο

Η διερεύνηση των χειρισμών εκείνων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη διατήρηση του παραγόμενου προϊόντος, ώστε να εκτιμηθούν οι εγκαταστάσεις που θα πρέπει να παραχθούν, να επεκταθεί ο χρόνος εμπορίας και η απόσταση μεταξύ αγοράς / καταναλωτή και σημείου παραγωγής.

Παραδοτέα

  • Βέλτιστη διεργασία καθαρισμού και απολύμανσης
  • Βέλτιστη διεργασία ψύξης
  • Βέλτιστη διεργασία κατάψυξης
  • Βέλτιστη διεργασία ξήρανσης
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
  • Δημοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων και ενημερώσεων, μέσω ιστοσελίδας και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου