Αντικείμενο του έργου

Ενότητες εργασίας

Το Έργο HYDRASK εκτελείται σε 4 Ενότητες Εργασίας

Εταίροι του έργου

Την ομάδα εργασίας του έργου συνθέτουν οι παρακάτω φορείς

ΒΙΑΝΑΜΕ Α.Ε.

Βιολογική Αναπτυξιακή Μεσσαράς

Cut Flowers - Στρουμπάκης Αντώνιος

Υδροπονικές Καλλιέργειες

ΑΝΕΛΙΞΙΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Εταιρία Συμβούλων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα